okt 15

TV Sket&Set hører op med at sende på tv

TV Sket&Set hører op med at sende på tv. Det er nu definitivt. Et midlertidigt stop med virkning fra marts i år bliver permanent.   Årsagen er den nye tv-ordning, der trådte i kraft 1. marts i år. Den betød, at TV Sket&Sets hidtidige samarbejdspartner ikke længere havde sendetilladelse. Da TV Sket&Set ikke har produktion nok til selv at få en sendetilladelse, skulle der søges en ny samarbejdspartner. Det blev DanmarkC TV i Fredericia.   DanmarkC TV ansøgte Radio- og tv-nævnet om godkendelse af, at TV Sket&Set kunne komme til at sende inden for DanmarkC TVs sendetilladelse.

Men det har nævnet nu sagt nej til!   I Kulturstyrelsen, som er sagsbehandler for nævnet hager man sig i en lang redegørelse fast i, at et enkelt ord kan tolkes, som om DanmarkC TV ikke vil have ansvaret for udsendelser fra TV Sket&Set.   I konklusionen, som nu er modtaget fra nævnet står der:

Henvendelsen fra DanmarkC TV om muligheden for at sende programmer produceret af Horsens Sket & Set afvises med henvisning til § 11, stk. 1, 1.pkt. i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, hvoraf det fremgår, at programmerne skal ”udøves af” tilladelseshaver selv, hvilket efter nævnets praksis omfatter programtilrettelæggelsen samt de redaktionelle beslutninger om programmernes indhold.  

Der kunne sendes ny ansøgning med præcisering af, hvem der har ansvaret. Men DanmarkC-tv ønsker ikke at forfølge sagen. For dem er sagen vel også først og fremmest bøvl, for vi kunne ikke betale mere til dem, end de ville have af ekstraudgifter ved at slippe os indenfor. Og de er økonomisk sikrede af et sekscifret beløb fra statens tilskud, der har til formål at bidrage til finansiering af stationens driftsudgifter, herunder til almindelige faste omkostninger såsom husleje, el, telefon, sendeomkostninger, programproduktion med videre.

Det er efter TV Sket&Sets opfattelse omsonst at prøve at finde anden samarbejdspartner end DanmarkC-tv i Fredericia. For de øvrige indehavere af sendetilladelser i vores område er tre stationer i Esbjerg og én i Sønderborg, så de øvrige ligger så langt væk, at der ikke er megen ide i at spørge dem, om vi kan sende inden for deres tilladelser.

Afslaget fra Nævnet kommer ikke helt bag på mig, siger Torkill Jensen, tovholder på TV Sket&Set. For jeg har talt i telefon med Kulturstyrelsens sagsbehandler. Han virkede ikke meget positiv. Ja, han var nærmest uvenlig! ”Det er ikke meningen,” og ”Vi har også andet at bestille,” var to af hans udsagn.  Jeg blev efterladt med indtrykket at have talt med en myndighed og ikke med et serviceorgan!

Hvis Kulturstyrelsen opfattede sig som et serviceorgan, ville man formentlig have givet råd om, hvordan ansøgningen skulle omformes, hvis den skulle opnå godkendelse!

Det er i øvrigt tankevækkende, at den nye ordning med lokal-tv – som omfatter tilskud til lokale stationer inden for en ramme på 25-30 mio. kroner på årsbasis – kun dækker tre af TV-region Syds 13 kommuner. Man skulle tro, kulturstyrelsen ville klappe i hænderne, når der kunne opnås en lidt bedre dækning af regionen, så borgerne fik mere for pengene. Men nej! For der står jo ikke noget i ministerens bekendtgørelse om, at den geografiske dækning er vigtig!

Selv om TV Sket&Set altså ophører med at sende på tv, fortsætter virksomheden, idet der dog skrues gevaldigt ned for produktionen. Formålet vil ikke længere være et afspejle, hvad der sker i samfundene i Horsens og Hedensted kommuner. Da videoer blot vil kunne vises på YouTube og eventuelt på samarbejdende organisationers hjemmesider, vil der kun blive udført opgaver efter aftale med for eksempel frivillige foreninger.

TV Sket nåede at sende tv fra februar 2011 til og med februar 2014!

okt 03

Nu over 140.000 besøg på YouTube

 

TV Sket&Set kan desværre i øjeblikket ikke sende på tv. Vi regner med en lysning snart, idet der er en aftale på plads med Danmark c TV i Fredericia, og der mangler kun en formel godkendelse fra kulturstyrelsen.

 

Men på YouTube er virksomheden intens, og Analytics på YouTube har nu registreret 130.000 besøg. Det reelle besøgstal er formentlig noget større, for YouTube registrerer tilsyneladende ikke alle besøg, uden at det er til at gennemskue, hvad der ikke tælles med.

 

Videoer med over 600 besøg. (55 videoer af i alt 438)

3076 Blå fest for 1. kompagni (12)

2457 Kvium på Horsens Kunstmuseum (12)

2388 Lavenergihuset 2 – jordvarme (11)

1965 Nicoline Liv Andersen på Horsens Kunstmuseum (11)

1954 Boller slot og park (11)

 

1895 HH’s U14-piger (11)

1814 R82 i Gedved (11)

1755 Qbeak – elbil i Horsens (12)

1665 Horsens Ungdomsskoles forårsshow (11)

1598 Nina Sten-Knudsen (11)

 

1489 Boligbyggeri ved Ryesgade (11)

1471 Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

1417 Brædstrup Humanitær Forening (11)

1368 Østbirk Bibliotek – koncert med tre lokale bands (12)

1363 Langmarkskolen blev 50 år (12)

 

1303 Gito d’Italia i Horsens og Herning (11)

1214 Lindved Gamle Mejeri (12)

1189 Dagtilbud i Horsens – Skovhuset (11)

1144 Et lavenergihus i Stensballe (11)

1107 Tre unge lærte om livet ved at gå på STU (11)

 

1103 Dictes – en modebutik (11)

1047 Samtaler på Phønix efterskole (12)

1047 Jan Trøjborg in memoriam (12)

1021 Besøg ved sten- og billedhuggeri (11)

1017 Jeppe Mikkelsen – radikal kandidat (11)

 

1009 Børnehaven Kaskelotten – Indvielse (11)

959 Mennesker på Hjarnø (12)

959 Thilde Jensen (13)

933 Velux-samlingen i Østbirk (12)

929 Strandjægerweekend 2013 (13)

 

923 Rigtige Hjarnø kartofler (12)

910 Horsens byråds nytårskur 2012 (12)

891 Hos Sydøstjyllands politi i Horsens (13)

852 Veteranmotorcyklerne holdt pause i Uldum (13)

849 Ung Rock i Lunden 2011 (11)

 

792 Horsens Vand – Højballegård Vandværk (11)

792 Besøg i Voervadsbro (11)

784 Søvind Mejeri (11)

721 Energibesparelser på Erantisvej (11)

774 Besøg i Vestbyen – Slotsskolen (11)

 

766 Minigolf ved Husodde Strand Camping (11)

754 Baderobot på Præsthøjgården (11)

739 Henrik Dam besøger virksomheder (11)

731 Sprogcenter Midt blev 25 år (11)

713 Planternes dag på Glud Museum (11)

 

699 Et tandlægehus i Brædstrup (12)

699 Between Memory and Theft (12)

694 Horsens Byskole – en samtale med skolens leder (12)

694 Kristian Dyhr – Venstres borgmesterkandidat (12)

691 Havneallé 55-57 bliver til OK-huset (12)

 

687 Dansand fik besøg (11)

654 Vagn Ry Nielsen – Borgmester 1994-2006

646 Ny terminal for busser ved Horsens Banegård (11)

648 Planetsti på Bollerstien (11)

606 Wood Con – en ny spærfabrik (12)