TV Sket&Sets udsendelser 20. og 27. april

TV Sket&Set har været med ved Broen Danmarks vinterkonference. Broen Danmark er paraplyorganisation for lokale grupper, der skaffer penge til hjælp for udsatte børns deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter.  Typisk betaler de børnenes kontingent og dækker udgifter til nødvendigt udstyr. Broen Danmarks stifter og initiativtager er Hans Søgaard, Horsens.

TV Sket&Set var med ved  årsmødet i Business Horsens (tidligere Erhvervsrådet), og der bringes et indslag. En del af beretningen bestod af en video produceret af INHOUSE for Business Horsens. Der er klip fra denne video og direkte optagelser fra årsmødet.

Erik Winther, Bråskov, er medlem af regionsrådet, og han opstiller igen til valget i november. Han kommenterer blandt andet borgernes og mediernes interesse for det regionale og spørgsmålet om enten at varetage interesser for den egn, man er valgt i, eller at se på helheden i den store region, der strækker sig fra Grenå til Hvide Sande og Thyborøn.

Det var tanken, at et indslag fra Thingstedhus  i Gedved også skulle med i udsendelsen, men det har vi måttet udsætte det til begyndelsen af maj, idet vi gerne i anledning af tidligere borgmester Vagn Ry Nielsens død vil genudsende  en optagelse med Vagn Ry Nielsen fra januar 2012.

T V Sket&Set sender hver lørdag kl. 11,30 på Kanal Syd. I øjeblikket sendes der ikke på Kanal Østjylland. De enkelte indslag findes også som videoer på YouTube.