TV Sket&Sets udsendelser 8. og 15. september

De to næste lørdage sender TV Sket&Set en reportage fra middelalderfestivalen. I år har man koncentreret sig om samtaler med initiativtagere til boder, som lokale organisationer står bag. Der er samtaler med blandt andet Helle Bjørnskov fra Horsens-Garden, Remo Knudsen fra Handikap Idræt og Søren Krogh fra Endelave Lægeurtehave. Og der er smagsprøver på festivalens musikindslag.

Kommunens vejplan er ude til høring. TV Sket&Set har kigget indenfor ved borgermødet forleden, og formanden for byrådets udvalg for teknik og miljø, Hans Bang-Hansen, tager seerne med på en rundtur til nogle af de steder i kommunen, hvor ændringer trænger sig på, eller hvor behovet for nyanlæg gør sig gældende.

Cykelbarometrene ved indfaldsvejene i Horsens er et nyt initiativ, der viser, at kommunen interesserer sig for at stimulere den cyklende trafik. I samtaler med den lokale formand for Dansk Cyklist Forbund, Walther Knudsen, og med afdelingsingeniør i Horsens kommune, Ole Helbo, omtales nye initiativer til gavn for cyklisterne, og der underbygges ved billeder fra de relevante steder.

TV Sket&Set er lokalt tv for Horsens og Hedensted. Der sendes hver lørdag kl. 11,30 på Kanal Syd og kl. 15,00 på Kanal Østjylland. De enkelte indslag findes også som videoer på YouTube.

Bemærk: Ved en fejl – som TV Sket&Set ikke har haft indflydelse på – blev der de seneste to lørdage ikke vist det annoncerede program, men et tidligere! Indslagene om Megascope og Gedved Seminarium vil blive vist på et senere tidspunkt.

Skriv et svar