okt 15

TV Sket&Set hører op med at sende på tv

TV Sket&Set hører op med at sende på tv. Det er nu definitivt. Et midlertidigt stop med virkning fra marts i år bliver permanent.   Årsagen er den nye tv-ordning, der trådte i kraft 1. marts i år. Den betød, at TV Sket&Sets hidtidige samarbejdspartner ikke længere havde sendetilladelse. Da TV Sket&Set ikke har produktion nok til selv at få en sendetilladelse, skulle der søges en ny samarbejdspartner. Det blev DanmarkC TV i Fredericia.   DanmarkC TV ansøgte Radio- og tv-nævnet om godkendelse af, at TV Sket&Set kunne komme til at sende inden for DanmarkC TVs sendetilladelse.

Men det har nævnet nu sagt nej til!   I Kulturstyrelsen, som er sagsbehandler for nævnet hager man sig i en lang redegørelse fast i, at et enkelt ord kan tolkes, som om DanmarkC TV ikke vil have ansvaret for udsendelser fra TV Sket&Set.   I konklusionen, som nu er modtaget fra nævnet står der:

Henvendelsen fra DanmarkC TV om muligheden for at sende programmer produceret af Horsens Sket & Set afvises med henvisning til § 11, stk. 1, 1.pkt. i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, hvoraf det fremgår, at programmerne skal ”udøves af” tilladelseshaver selv, hvilket efter nævnets praksis omfatter programtilrettelæggelsen samt de redaktionelle beslutninger om programmernes indhold.  

Der kunne sendes ny ansøgning med præcisering af, hvem der har ansvaret. Men DanmarkC-tv ønsker ikke at forfølge sagen. For dem er sagen vel også først og fremmest bøvl, for vi kunne ikke betale mere til dem, end de ville have af ekstraudgifter ved at slippe os indenfor. Og de er økonomisk sikrede af et sekscifret beløb fra statens tilskud, der har til formål at bidrage til finansiering af stationens driftsudgifter, herunder til almindelige faste omkostninger såsom husleje, el, telefon, sendeomkostninger, programproduktion med videre.

Det er efter TV Sket&Sets opfattelse omsonst at prøve at finde anden samarbejdspartner end DanmarkC-tv i Fredericia. For de øvrige indehavere af sendetilladelser i vores område er tre stationer i Esbjerg og én i Sønderborg, så de øvrige ligger så langt væk, at der ikke er megen ide i at spørge dem, om vi kan sende inden for deres tilladelser.

Afslaget fra Nævnet kommer ikke helt bag på mig, siger Torkill Jensen, tovholder på TV Sket&Set. For jeg har talt i telefon med Kulturstyrelsens sagsbehandler. Han virkede ikke meget positiv. Ja, han var nærmest uvenlig! ”Det er ikke meningen,” og ”Vi har også andet at bestille,” var to af hans udsagn.  Jeg blev efterladt med indtrykket at have talt med en myndighed og ikke med et serviceorgan!

Hvis Kulturstyrelsen opfattede sig som et serviceorgan, ville man formentlig have givet råd om, hvordan ansøgningen skulle omformes, hvis den skulle opnå godkendelse!

Det er i øvrigt tankevækkende, at den nye ordning med lokal-tv – som omfatter tilskud til lokale stationer inden for en ramme på 25-30 mio. kroner på årsbasis – kun dækker tre af TV-region Syds 13 kommuner. Man skulle tro, kulturstyrelsen ville klappe i hænderne, når der kunne opnås en lidt bedre dækning af regionen, så borgerne fik mere for pengene. Men nej! For der står jo ikke noget i ministerens bekendtgørelse om, at den geografiske dækning er vigtig!

Selv om TV Sket&Set altså ophører med at sende på tv, fortsætter virksomheden, idet der dog skrues gevaldigt ned for produktionen. Formålet vil ikke længere være et afspejle, hvad der sker i samfundene i Horsens og Hedensted kommuner. Da videoer blot vil kunne vises på YouTube og eventuelt på samarbejdende organisationers hjemmesider, vil der kun blive udført opgaver efter aftale med for eksempel frivillige foreninger.

TV Sket nåede at sende tv fra februar 2011 til og med februar 2014!

mar 07

TV Sket&Set sender ikke de næste par uger

Pr. 1. marts er en ny ordning med sendetilladelser til lokalt tv i kraft. Afgørelsen om, hvem der får sendetilladelser, er faldet så sent, at der ikke kan forventes sendt lokalt tv i de kommende uger.

For TV Sket&Set spiller desuden ind, at stationen ikke sender på egen sendetilladelse, men køber sig ind hos en af de parter, der opnår sendetilladelse. Og den station (TV Lokal/Syd), man hidtil har entreret med, er ikke blandt dem, der i fremtiden har sendetilladelse i vores region. Så der forestår et arbejde med at forhandle en aftale på plads med en af de nye indehavere af sendetilladelser og eventuelt med antenneforeninger.

Der er også detaljer vedrørende finansieringen, der ikke er faldet endelig på plads.

dec 30

Ændring af TV Sket&Sets sendetid

I januar og februar sender TV Sket&Set (lokalt tv for Horsens og Hedensted) ikke lørdag formiddag, men i stedet torsdage kl. 16,30 på Kanal Syd.

Første udsendelser i 2014 vil blive torsdag den 9. januar. Der bliver tale om en årskavalkade med glimt fra vigtige begivenheder i Horsens og Hedensted i 2013.

Baggrunden er de ændringer, der sker med lokalt TV på grund af medieforliget fra efteråret 2012. Mens en nyordning forberedes, er der tildelt indehaverne af sendetilladelser begrænset sendetid, og vores samarbejdspart, TV LokalSyd har ikke længere tiden lørdag formiddag at gøre godt med!

Hvordan sendemulighederne vil være med virkning fra 1. marts er uvist. TV LokalSyd, som vi hidtil har købt sendetid hos, vil i fremtiden ikke kunne sende på KanalSyd, da de har adresse på Fyn, og i fremtiden kan man kun opnå sendetilladelse, hvis man er hjemmehørende i pågældende tv-region.

Der er indledt forhandlinger med en anden mulig samarbejdspart, der forventes at få sendetilladelse på Kanal Syd fra 1. marts.

jun 15

Fejl på Kanal Syd

Desværre har vi i dag haft en fejl på Kanal Syd, hvilket vi beklager.

Der blev vist samme udsendelse som 1. og 8. juni, hvilket naturligvis ikke var meningen.

Vi undersøger fejlen og gør alt, hvad vi kan, for at de annoncerede udsendelser vises korrekt næste lørdag (det vil sige 22. juni).

Man kan altid se de seneste udsendelser her på siden! (Topmenu: TV Udsendelse)

apr 06

TV Sket&Set ”i luften” igen

TV Sket&Set er ”i luften” igen efter en kort periode at have været uden sendemulighed på tv.

TV Sket & Set har truffet en ny aftale om sendetid med TVLokalSyd, der har sendetilladelse på Kanal Syd, og som derfor umiddelbart har kunnet overtage TV Sket&Sets normale sendetid på Kanal Syd på lørdage kl. 11,30!

Og faktisk har den nye aftale allerede virket, idet TV Sket&Set i dag har kunnet sende sit annoncerede program på Kanal Syd.

For Kanal Østjyllands vedkommende foreligger der ikke nogen afklaring.  Vi har hidtil sendt i tv-region Østjylland. Vi skal have vurderet, om det fortsat er nødvendigt for at komme ud i alle vore hjørner af Horsens og Hedensted kommuner.