mar 07

TV Sket&Set sender ikke de næste par uger

Pr. 1. marts er en ny ordning med sendetilladelser til lokalt tv i kraft. Afgørelsen om, hvem der får sendetilladelser, er faldet så sent, at der ikke kan forventes sendt lokalt tv i de kommende uger.

For TV Sket&Set spiller desuden ind, at stationen ikke sender på egen sendetilladelse, men køber sig ind hos en af de parter, der opnår sendetilladelse. Og den station (TV Lokal/Syd), man hidtil har entreret med, er ikke blandt dem, der i fremtiden har sendetilladelse i vores region. Så der forestår et arbejde med at forhandle en aftale på plads med en af de nye indehavere af sendetilladelser og eventuelt med antenneforeninger.

Der er også detaljer vedrørende finansieringen, der ikke er faldet endelig på plads.

dec 30

Ændring af TV Sket&Sets sendetid

I januar og februar sender TV Sket&Set (lokalt tv for Horsens og Hedensted) ikke lørdag formiddag, men i stedet torsdage kl. 16,30 på Kanal Syd.

Første udsendelser i 2014 vil blive torsdag den 9. januar. Der bliver tale om en årskavalkade med glimt fra vigtige begivenheder i Horsens og Hedensted i 2013.

Baggrunden er de ændringer, der sker med lokalt TV på grund af medieforliget fra efteråret 2012. Mens en nyordning forberedes, er der tildelt indehaverne af sendetilladelser begrænset sendetid, og vores samarbejdspart, TV LokalSyd har ikke længere tiden lørdag formiddag at gøre godt med!

Hvordan sendemulighederne vil være med virkning fra 1. marts er uvist. TV LokalSyd, som vi hidtil har købt sendetid hos, vil i fremtiden ikke kunne sende på KanalSyd, da de har adresse på Fyn, og i fremtiden kan man kun opnå sendetilladelse, hvis man er hjemmehørende i pågældende tv-region.

Der er indledt forhandlinger med en anden mulig samarbejdspart, der forventes at få sendetilladelse på Kanal Syd fra 1. marts.

jun 15

Fejl på Kanal Syd

Desværre har vi i dag haft en fejl på Kanal Syd, hvilket vi beklager.

Der blev vist samme udsendelse som 1. og 8. juni, hvilket naturligvis ikke var meningen.

Vi undersøger fejlen og gør alt, hvad vi kan, for at de annoncerede udsendelser vises korrekt næste lørdag (det vil sige 22. juni).

Man kan altid se de seneste udsendelser her på siden! (Topmenu: TV Udsendelse)

apr 06

TV Sket&Set ”i luften” igen

TV Sket&Set er ”i luften” igen efter en kort periode at have været uden sendemulighed på tv.

TV Sket & Set har truffet en ny aftale om sendetid med TVLokalSyd, der har sendetilladelse på Kanal Syd, og som derfor umiddelbart har kunnet overtage TV Sket&Sets normale sendetid på Kanal Syd på lørdage kl. 11,30!

Og faktisk har den nye aftale allerede virket, idet TV Sket&Set i dag har kunnet sende sit annoncerede program på Kanal Syd.

For Kanal Østjyllands vedkommende foreligger der ikke nogen afklaring.  Vi har hidtil sendt i tv-region Østjylland. Vi skal have vurderet, om det fortsat er nødvendigt for at komme ud i alle vore hjørner af Horsens og Hedensted kommuner.

apr 04

TV Sket&Set sendemulighed på tv ophørt

Der sendes på hjemmesiden og på YouTube, og der arbejdes med en ny aftale3 om tv-udsendelser

TV Sket&Set har netop (torsdag aften) fået oplysning om, at den sendetilladelse, stationen har aftale med at anvende, er ophørt. Aftalepartneren har været Seniornet, som ganske enkelt har indstillet virksomheden i forbindelse med, at initiativtageren og ildsjælen, Flemming Nybro Olsen, Kerteminde, er afgået ved døden.

Situationen for TV Sket&Set er den, at der lige her og nu ikke er muligt at få udsendelserne ”i luften.” Udsendelserne kan stadig ses på TV Sket&Sets hjemmeside, og de enkelte indslag findes som videoer på YouYube.

Der arbejdes med at finde en ny samarbejdspartner eller eventuelt at få en selvstændig sendetilladelse.