Hvem er vi

Vi er en gruppe frivillige, der har lyst til at være med til at lave lokalt tv i Hedensted og Horsens kommuner. Nogle af os vil gene håndtere kameraet, men andre gerne også tager fat på den tekniske side, der består af at ”klippe” optagelserne sammen til sammenhængende udsendelser.

Vi arbejder med professionelle Panasonic AVCHD-kameraer og har udmærkede stativer og mikrofoner.

Vi har ingen indtægter og ingen lønudgifter, så vi har ikke nogen arbejdsgiver, der giver instrukser om arbejdets udførelse. Vi har altså fuld redaktionel frihed.

TV Sket&Sets formål

TV Sket&Set ønsker at bidrage til at dokumentere, synliggøre og oplyse om samfundsforhold, vækst og udvikling i vort dækningsområde.

TV Sket&Sets ambition er, at vi ved at oplyse, synliggøre og dokumentere om disse forhold og om lokale initiativer indenfor kultur, erhverv, bosætning, foreningslivet og frivillighed medvirker til at give et billede af et levende samfund, som det er værdifuldt at være en del af og bosætte sig i.

TV Sket&Set vil tillige gerne præsentere enkeltpersoner, der i kraft af en frivillig indsats, af iværksætteri og af særlige præstationer eller ansvarsområder bør være af interesse for offentligheden. TV Sket&Set ser det som en del af opgaven at bidrage til, at der hos alle borgere skabes interesse for fællesskabet i lokalområdet samt for områdets udvikling og vækst. Vi vil gerne anspore til aktiv deltagelse i det lokale demokratis processer.

Skriv et svar